หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
สวส.ร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)
จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 40 เดือนกรกฎาคม ประจำปีพ.ศ. 2558
    
   
           
          
สวส.ร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) สำหรับอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีผศ.ว่าที่ร้อยโทธนู  ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล  พรรณศิลป์ จากบริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ชั้น 3 ห้อง ประชุมมหาราช อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ : อภิสิทธิ์/ทรงวุฒิ  จัดทำ : จุรีพร
 


Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.