หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้น
จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 39 เดือนมิถุนายน ประจำปีพ.ศ. 2558
    
             
 
           
          โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้น
         อาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้น โดยมีนางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ฉาย ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มาเป็นเกียรติในงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช และคุณธนกฤต  ลภัสศิริกุล เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ชั้น 2 ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                                                                          
                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ : อภิสิทธิ์/จุรีพร  จัดทำ : จุรีพร
 

 

 

 

 

Tags : การใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้น, EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Test. Academic Search Complete, Computer & Applied Science Complete. Computer Education Research Complete,  H.W. Wilson,  eBooks on EBSCOhost, Gale Virtual Reference Library,Academic OneFile,National Geographic Vetual Library,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.