หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกันระหว่างมทร. สุวรรณภูมิ กับ Google partner

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 30 เดือนพฤษภาคม ประจำปีพ.ศ. 2558

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกันระหว่างมทร. สุวรรณภูมิ กับ Google partner

          อาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ Google partner ในการนำ Google App for Education มาใช้ในมหาวิทยาลัย เมื่ออังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมบางปะอิน ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : อภิสิทธิ์ จัดทำ : จุรีพร

 

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ,GoogleAppForEducationBookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.