หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
ประชุมวางแผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายภายในมหาวิทยาลัย

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 29 เดือนพฤษภาคม ประจำปีพ.ศ. 2558

ประชุมวางแผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายภายในมหาวิทยาลัย

          อาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 4 ศูนย์พื้นที่ ทั้งนี้ได้ทำความร่วมมือกับบริษัทจากภายนอก ได้แก่ AIS TRUE และ DTAC โดยมีอาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : ทรงวุฒิ จัดทำ : จุรีพร

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิBookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.