หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ด้านทักษะภาษาอังกฤษผ่านการเรียนออนไลน์

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา  ด้านทักษะภาษาอังกฤษผ่านการเรียนออนไลน์โดยมีอาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม  พร้อมด้วยอาจารย์วาฤทธิ์  กันแก้ว รองผู้อำนวยการด้านวิทยบริการ และตัวแทนจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย   เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

ดาวน์โหลดข่าว

 

ภาพ :บุรินท์  ข้อมูล : อภิสิทธิ์  จัดทำ : จุรีพร

 

Tags : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, speexx

 

 Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.