หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
ประชุมเตรียมความพร้อม 30th WUNCA

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 72 เดือนพฤศจิกายนประจำปีพ.ศ. 2557

                            

ประชุมเตรียมความพร้อม 30th  WUNCA

          เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์สุวุฒิ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการ อาจารย์สุทิน  เกษตรรัตนชัย รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร   อาจารย์เอกชัย  เนาวนิช หัวหน้างานบริการสารสนเทศ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30 : 30th WUNCA  ในหัวข้อการเชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

 

ภาพ : ฐิตินันท์ /จุรีพร  จัดทำ : จุรีพร 

 

 

 

Tags : 30th WUNCA, การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30 , สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  การเชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ,  RUS, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.