หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
ประชุมหารือแนวทางการจัดหัวข้อการบรรยาย/อบรม งาน 30th WUNCA

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 58 เดือนกันยายน ประจำปีพ.ศ. 2557

                    

 

ประชุมหารือแนวทางการจัดหัวข้อการบรรยาย/อบรม งาน 30th WUNCA

 

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายสุทิน เกษตรรัตนชัย     รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้ประชุมหารือร่วมกันถึงแนวทางการจัดหัวข้อการบรรยาย/อบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30 : 30th WUNCA ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประชุมดังกล่าวได้ใช้สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาวิจัยUniNet เชื่อมต่อไปยัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (เจ้าภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยใช้รูปแบบประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference System ด้วยขนาดความเร็ว 2 Mbps.

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

 

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet   จัดทำ : จุรีพร

 

 

 

Tags : ประชุมหารือแนวทางการจัดหัวข้อการบรรยาย/อบรม งาน 30th WUNCA, นายสุทิน เกษตรรัตนชัย , สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  ศุนย์หันตรา,  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 

 

 

 

 Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.