หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > การจัดการความรู้หน่วยงาน > Detail ...
เอกสารดาวน์โหลด

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2555

คู่มือการใช้งานระบบจัดการความรู้ 9 มทร.

บันทึกการเล่าเรื่อง (story telling)

 Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.