หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > การจัดการความรู้หน่วยงาน > Detail ...
แผนการจัดการความรู้

แผนการจัดการความรู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

แผนการจัดการความรู้ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

แผนการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2554

แผนการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2555

แผนการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2558

แผนการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2559Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.