หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > การจัดการความรู้หน่วยงาน
การจัดการความรู้หน่วยงาน
รายงานการจัดการความรู้   [เข้าชมแล้ว 253 ครั้ง]

more detail
เอกสารดาวน์โหลด   [เข้าชมแล้ว 315 ครั้ง]

more detail
กิจกรรมการจัดการความรู้   [เข้าชมแล้ว 235 ครั้ง]

more detail
รายงานการติดตามผลสำเร็จของการจัดการความรู้   [เข้าชมแล้ว 238 ครั้ง]

more detail
คณะกรรมการ   [เข้าชมแล้ว 234 ครั้ง]

more detail
แผนการจัดการความรู้   [เข้าชมแล้ว 247 ครั้ง]

more detail 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.