ARIT Channel
โครงการฝึกอบรมการเขียนบรรณานุกรรม และการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 61 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
การนำวีดีโอที่บันทึกไว้มาให้ผู้เรียน เรียนย้อนหลังใน Microsoft Teams [EP.9] | 382 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การนัดหมายการเรียนการสอน ใน Microsoft Teams [EP.8] | 308 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การJoin Team ใน Microsoft Teams [EP.7] | 296 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
Add Channel และการตั้งค่า ใน Microsoft Teams [EP.6] | 243 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การเพิ่มลูกเล่น Slide ให้เห็นหน้าด้วย Office mix | 251 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การใช้งาน Webex Meeting บนเบราว์เซอร์ สำหรับอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ (ผู้สร้างห้องประชุม) | 269 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การใช้โปรแกรม Vidyard เบื้องต้น | 262 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
วิธีติดตั้งและการใช้โปรแกรม LOOM | 276 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำการสร้าง (งานแบบทดสอบ) ด้วย Google Forms ใช้งานร่วมกับ Google Classroom [Ep.3] | 291 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมออนไลน์ด้วย ZOOM Cloud Meetings | 265 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เรียนรู้ขั้นตอนการใช้งาน Microsoft Teams | 422 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การใช้ google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์และนักศึกษา | 670 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การใช้งาน "Google Meet" สำหรับผู้สอน | 323 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวถึงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 | 142 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วีดีทัศน์เกษียณอายุราชการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ประจำปี 2562 | 144 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วีดิทัศน์ ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 190 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ_โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคลังความรู้ภายใน KM | 156 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 25 ก.ค. 2562 | 143 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์นนทบุรี | 226 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว