การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์สุพรรณบุรี

                เมื่อวันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ นักวิชาการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ด้วยระบบดิจิทัล (V-NET Digital Testing) ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งกำหนดจัดสอบวันที่ 4-5 เมษายน 2564 เพื่อชี้แจงกบวนการจัดสอบในระดับสนามสอบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์ยืน รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี  

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : บุษกรณ์  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์52 ครั้ง