เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ประจำปีการศึกษา 2563 “บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 12”

เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์พระนครศรี
อยุธยา วาสุกรี ประจำปีการศึกษา 2563 “บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 12”

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ประจำปีการศึกษา 2563 “บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 12”ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : มุทิตา  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว  จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์56 ครั้ง